Menu

Moje Ciepło 2022 – kompletny poradnik

Poniższy artykuł to kompletny poradnik, dzięki któremu dowiesz się, jak wygląda program “Moje Ciepło” w 2022 roku. Poznaj warunki, kryteria i ile wynosi dofinansowanie pomp ciepła!

Opublikowane przez Adam Skrzyński

Ostatnia edycja: 06/02/2023

Czas lektury: 8 min

Jeżeli zastanawiasz się nad programem Moje Ciepło, 2023 rok przynosi wiele możliwości! Ta forma dotacji pozwala na uzyskanie szybkiej dopłaty do zakupu i montażu pompy ciepła dla nowo wybudowanych domów o podwyższonym standardzie energetycznym.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem. Dowiesz się czym dokładnie jest program Moje Ciepło, jaka jest wysokość wsparcia, kryteria dofinansowania i w jaki sposób złożyć wniosek o dopłatę. Zapraszamy!

Czym jest program Moje Ciepło?

Program “Moje Ciepło” jest finansowany przez Fundusz Modernizacyjny, zarządzany przez Europejski Bank Centralny. Środki zostały zebrane w ramach handlu prawami do emisji dwutlenku węgla.

Pierwszy, wstępny termin uruchomienia programu przypadał na jesień 2021 roku – jednak w wyniku braku akceptacji ze strony Komitetu Inwestycyjnego Europejskiego Banku Centralnego został on przesunięty na wiosnę 2022 roku.

Założeniem i najważniejszym celem programu „Moje Ciepło” jest promowanie energetyki prosumenckiej na terenie naszego kraju z wykorzystaniem jak najbardziej ekologicznych sposobów ogrzewania wody w budynkach.

Czy warto skorzystać z programu? Oczywiście! Moje Ciepło to bezproblemowa dotacja, która szybko i skutecznie obniży koszt zakupu i montażu pompy ciepła!

Do niedawna z dotacji na zakup i montaż pompy ciepła można było skorzystać głównie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Środki były przeznaczane wyłącznie na wymianę nieekologicznego źródła ciepła (np. kopciucha). Właściciele nowo wybudowanych domów jednorodzinnych nie mieli więc możliwości uzyskania dopłaty z tego programu, co jednak zmieniło się właśnie w dofinansowaniu „Moje Ciepło”, które ruszyło w kwietniu 2022!

Nazwa programu „Moje Ciepło” może kojarzyć się z innym bardzo popularnym programem „Mój Prąd”, który obejmuje w głównej mierze instalacje fotowoltaiczne. Założenia obydwu z tych dotacji są podobne – szybkie dofinansowanie inwestycji w ekologiczne źródła energii dla właścicieli budynków z wydzieloną księgą wieczystą.

Budżet programu „Moje Ciepło” wynosi 600 milionów złotych – warto jednak zaznaczyć, że może on ulec zwiększeniu w przypadku prognozy wyczerpania się środków. Założeniem programu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest sfinansowanie minimum 57 000 pomp ciepła w Polsce.  

Ile dopłaty można otrzymać w ramach programu Moje Ciepło?

Dopłata w ramach programu „Moje Ciepło” obejmuje maksymalnie do 30% kosztów kwalifikujących się do dofinansowania. W przypadku powietrznych pomp ciepła wynosi ona maksymalnie 7 000 zł, natomiast gruntowych – aż 21 000 zł.

Zacznij oszczędzać na energii!

Pompa ciepła, a szczególnie połączona z fotowoltaiką i magazynem energii, zapewnia wysokie oszczędności na rachunkach, szybki czas zwrotu i dużą niezależność energetyczną. Ciesz się bezobsługowym, czystym i ekologicznym systemem grzewczym w Twoim budynku!

Oblicz oszczędności

Dofinansowanie udostępniane jest wyłącznie w formie zwrotu za zakup i montaż pompy ciepła - czyli najpierw płacisz, a później otrzymujesz środki z programu. 

Warto jednak wspomnieć, że istnieje możliwość zwiększenia dotacji do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny. Pamiętaj jednak, że większa kwota nie jest uzależniona od dochodów rodziny, jak ma to miejsce w przypadku popularnego programu „Czyste Powietrze”.

Musisz też wiedzieć o innej bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie kwestii VAT-u. Otóż w przypadku jakiejkolwiek możliwości odliczenia podatku od towaru i usług, nie można uznać go za koszt kwalifikowany – niezależnie od tego, czy faktycznie skorzystało się z odliczenia.

Jakie są warunki dofinansowania Moje Ciepło?

Kryteria dofinansowania Moje Ciepło nie są wymagające, dlatego skorzystać z niej może wiele osób. Beneficjenci programu „Moje Ciepła” to wyłącznie osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków z wydzieloną księgą wieczystą. Ze wsparcia finansowego można skorzystać zarówno w przypadku wolnostojących domów jednorodzinnych, budynków w zabudowie bliźniaczej, czy też szeregowej lub grupowej. 

Wymaganiem jest jednak to, aby budynek nie obejmował więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. W przypadku, gdy część budynku to lokal użytkowy – jego powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni budynku.

Najważniejszym kryterium jest jednak brak złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub brak złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Początkowo było to jedyne wymaganie, jednak krótko przed uruchomieniem programu nastąpiła bardzo istotna zmiana – złożenie powyższych wniosków nie mogło odbyć się wcześniej niż przed 1.01.2021 r.  

Należy też pamiętać, że dofinansowanie „Moje Ciepło” przeznaczone jest wyłącznie dla budynków energooszczędnych spełniających nowe wymagania – od 2021 roku są one jeszcze bardziej restrykcyjne niż dotychczas. Kolejna istotna kwestia to fakt, że domy, w których projekcie uwzględniono źródło na paliwa stałe – nie mogą zostać dofinansowane z programu Moje Ciepło.

Wyjątkiem jest jedynie obecność kominka służącego do celów rekreacyjnych. Według wytycznych znajdujących się na oficjalnej stronie programu oznacza to, że nie można w nim palić, ma odcięty płaszcz wodny i zamurowany komin spalinowy. Kominek nie powinien być także wyposażony w system rozprowadzania ciepła.

Nie uzyskasz także dofinansowania z programu „Moje Ciepło” na pompę ciepła działającą w układzie hybrydowym ze źródłem ciepła na paliwo stałe. Powstaje jednak możliwość zamontowania innego ciekawego rozwiązania - hybrydową pompę ciepła współpracującą z panelami solarnymi.

Dofinansowanie z programu Moje Ciepło można przeznaczyć na:

 • Zakup i montaż pompy ciepła do C.O. lub C.O. + C.W.U. z osprzętem, buforem ciepła, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej w wysokości (max. 5% wysokości wsparcia.

Jeżeli natomiast chodzi o samo urządzenie to tutaj również NFOŚiGW przewidziało pewne wymogi. Otóż pompy ciepła typu powietrze/woda, grunt/woda i woda/woda finansowane z programu „Moje Ciepło” muszą posiadać minimalną klasę energetyczną A++ dla temperatury na wylocie +55°C. Wyjątkiem są pompy ciepła powietrze/powietrze, których klasa może wynosić A+ dla klimatu umiarkowanego – jednak ilość montowanych pomp ciepła tego typu jest po prostu znikoma. Oznaczenie danej klasy energetycznej urządzenia musi zostać udowodnione poprzez załączenie we wniosku karty produktu z etykietą energetyczną.

Innym warunkiem dotacji jest to, że pompa ciepła nie tylko musi być nowa, lecz również wyprodukowana nie wcześniej niż 24 miesiące przed dokonaniem montażu. Pompa ciepła zakupiona w ramach programu musi także być eksploatowana w miejscu wskazanym we wniosku przez okres co najmniej pięciu lat.

Pomożemy wybrać Ci pompę kwalifikującą się do Moje Ciepło!

Jakiej wielkości dom chcesz ogrzać?

Metraż ogrzewanej powierzchni jest kluczowy w kalkulacji wielkości pompy ciepła.

-
+
Porównaj wyceny oparte na najlepszych komponentach
daikin logo
mitsubishi-heavy-industries logo
nibe logo
panasonic logo
vaillant logo

Jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Moje Ciepło”?

Nabór wniosków o dofinansowanie z programu Moje Ciepło odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania puli środków – warto jednak pamiętać o wspomnianej wcześniej możliwości jej zwiększenia w przypadku dużego zainteresowania, o czym poinformowało NFOŚiGW.

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Generator wniosku, jak również wzory wielu innych dokumentów wymaganych do uzyskania dotacji, są dostępne na oficjalnej stronie programu Moje Ciepło Gov.

Jak przebiega procedowanie wniosku w programie „Moje Ciepło”?

Złożony za pomocą systemu informatycznego NFOŚIGW wniosek o dofinansowanie jest rejestrowany w ciągu 3 dni, natomiast na jego weryfikację organ decyzyjny daje sobie 60 dni kalendarzowych.

Warto pamiętać, że nawet jeżeli we wniosku nie wskazano wszystkich niezbędnych informacji, jak również nie załączono wymaganych dokumentów – Wnioskodawca otrzyma wezwanie do uzupełnienia ich w ciągu 10 dni kalendarzowych, tyle samo należy poczekać na ponowną ocenę wniosku.

Ostateczna weryfikacja wniosku trwa do 20 dni od poprzedniej oceny, po czym przekazywana jest informacja o jego pozytywnym rozpatrzeniu.

W następnym krokach wniosek umieszczony jest na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania i uchwalana jest decyzja o udzieleniu dopłaty do inwestycji. Wnioskodawca na tym etapie jest informowany o decyzji, a następnie zawierana jest umowa o dofinansowaniu kosztów kwalifikowanych w programie „Moje Ciepło”.

Poniżej znajdziesz załączniki, które muszą znaleźć się we wniosku:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy,
 • charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • protokół odbioru,
 • faktura lub równorzędny dokument księgowy,
 • potwierdzenie dokonania płatności,
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.

Załączniki, które są opcjonalne lub wymagane w konkretnych okolicznościach:

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • oświadczenie o posiadaniu zgody współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku
 • skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony),
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym - jeśli dotyczy,
 • niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła.

Podsumowanie

Moje Ciepło to prosty program, który bardzo szybko zapewni Ci dodatkowe środki na zakup i montaż pompy ciepła. Procedury są łatwe, a kryteria niewymagające - jeżeli pamiętamy, że jest to program dla nowo wybudowanych budynków. Nie ma praktycznie żadnego powodu, aby wpisując się w kryteria, nie skorzystać z programu Moje Ciepło.

Beneficjentami programu Moje Ciepło są właściciele lub współwłaściciele nowych domów o podwyższonym standardzie energetycznym. Szybka dopłata, w formie zwrotu, to świetny sposób na obniżenie kosztów ogrzewania budynków, jak również szybsze uzyskanie zwrotu z inwestycji. Program wyróżnia się bardzo prostymi warunkami, oraz sprawnym procedowaniem wniosków.  

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 9 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 11 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 10 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 9 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 12 min

Czytaj dalej arrow