Menu

Ulga termomodernizacyjna 2023 – co można odliczyć? Ile zwrotu?

Ulga termomodernizacyjna to inaczej ulga remontowa, dzięki której możemy obniżyć podatek PIT należny urzędowi skarbowemu na koniec roku. Dowiedz się więcej na temat możliwości, jakie daje!

Opublikowane przez Adam Skrzyński

Ostatnia edycja: 16/01/2024

Czas lektury: 6 min

Planujesz w najbliższym czasie inwestycje w swoim domu, które zwiększają walory termoizolacyjne budynku? Czy wiesz, że może przysługiwać Ci specjalny rodzaj ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której możesz obniżyć koszt inwestycji nawet o kilkadziesiąt złotych?

Ulga termomodernizacyjna to specyficzna forma wsparcia, którą warto dobrze zrozumieć – dlatego właśnie przygotowaliśmy dla Ciebie ten poradnik, w którym wyjaśnimy m.in. co to jest ulga termomodernizacyjna, jakie inwestycje jej podlegają, jak również ile otrzymasz zwrotu. Zapraszamy serdecznie!

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna, inaczej określana jako ulga remontowa, to benefit, dzięki któremu możesz „odciągnąć” od podatku dochodowego, część kosztów inwestycji w termomodernizację Twojego budynku.

Przepisy, które wprowadziły ulgę termomodernizacyjną weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, a podstawą prawną była Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dodatkowy akt prawny to natomiast Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 roku w kwestii określania wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulga termomodernizacyjna to tak naprawdę ulga podatkowa dla osób, które zdecydowały się na przeprowadzenie prac, które zmniejszają zapotrzebowanie budynku na energię cieplną zarówno pod kątem ogrzewania budynku, jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Pod terminem termomodernizacji rozumie się m.in.:

 • Ulepszenia, które zmniejszają zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą (zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania, jak i podgrzewania ciepłej wody użytkowej);
 • Całkowitą lub częściową wymianę źródła energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, podatku liniowym czy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie właścicielom lub współwłaścicielom domów jednorodzinnych z wydzieloną księgą wieczystą. Budynek musi być oddany do użytku – ulga termomodernizacyjna nie dotyczy zatem nieruchomości w trakcie budowy.

Ciekawy jest natomiast fakt, że ulga termomodernizacyjne przysługuje nam nawet w przypadku, gdy nie mieszkamy w danym miejscu – możemy więc być właścicielem domu i wynajmować go komuś innemu, a wydatki poniesione z własnej kieszeni na termomodernizację w tym budynku, wciąż możemy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Ulga termomodernizacyjna – ile zwrotu?

Ulga termomodernizacyjna wynosi maksymalnie 53 000 zł. Jednak w przypadku małżeństw kwota ta wzrasta aż do 106 600 zł (po 50% na małżonka). Pamiętajmy, że mowa w tym miejscu o obniżeniu podstawy opodatkowania – realna kwota, o którą możemy obniżyć należny podatek do zapłaty, to zatem od 9010 do maksymalnie 16 960 zł.

Pomożemy Ci wybrać właściwą pompę ciepła!

Jakiej wielkości dom chcesz ogrzać?

Metraż ogrzewanej powierzchni jest kluczowy w kalkulacji wielkości pompy ciepła.

-
+
Porównaj wyceny oparte na najlepszych komponentach
daikin logo
mitsubishi-heavy-industries logo
nibe logo
panasonic logo
vaillant logo

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają materiały, urządzenia i usługi, które zostały wskazane w oficjalnym katalogu znajdującym się na stronie podatki.gov.pl. Jednakże przygotowaliśmy tę listę w mniej obszernej formie samodzielnie i prezentujemy ją poniżej (stan na lipiec 2023 roku) – prosimy jednak o odnoszenie się do oficjalnych dokumentów.

Urządzenia/materiały podlegające uldze termomodernizacyjnej:

 • Materiały budowlane, które służą dociepleniu przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów lub zabezpieczają budynek przed zawilgoceniem;
 • Pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • Ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • Kolektory słoneczne wraz z osprzętem;
 • Stolarka okienna i drzwiowa;
 • Kotły gazowe kondensacyjne wraz z osprzętem;
 • Kotły olejowe wraz z osprzętem;
 • Kotły na paliwa stałe spełniające wymagania UE;
 • Zbiornik na gaz/olej;
 • Materiały budowlane, które wchodzą w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • Materiały budowlane, które składają się na systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
 • Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

Usługi podlegające uldze termomodernizacyjnej:

 • Wszelkie prace związane z montażem wspomnianych wcześniej źródeł energii wraz z demontażem starych źródeł:
 • Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • Wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • Wykonanie dokumentacji projektowej
 • Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • Prace związane z dociepleniem przegród budowlanych, płyt balkonowych, fundamentów oraz wymiana stolarki zewnętrznej.
 • Wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
 • Wymiana całej instalacji ogrzewczej lub podgrzewania ciepłej wody użytkowej;
 • Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulgę termomodernizacyjną rozlicza się na koniec roku w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28 – do odpowiedniego dla danego podatnika dokumentu, musimy również dodać załącznik PIT/O, w którym uwzględnimy informacje o rozliczeniach.

Do rozliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej konieczne jest udokumentowanie poniesionych kosztów – na podstawie faktury wystawionej przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług (VAT). Za kwotę podlegającą uldze termomodernizacyjną uznaje się wartość brutto – czyli wraz z podatkiem VAT, jeżeli podatek ten nie został w żaden sposób odliczony.

Należy pamiętać, że w przypadku małżeństw, każdemu z małżonków przysługuje możliwość odliczenia 50% poniesionych kosztów – wspomnieliśmy o tym wcześniej.

Ulga termomodernizacyjna a dofinansowania OZE

Prace termomodernizacyjne oraz wszelkie urządzenia, które zostały wymienione na liście kosztów kwalifikujących się do ulgi termomodernizacyjnej – bardzo często podlegają również dofinansowaniu z środków publicznych w formie dofinansowań. Mowa w tym miejscu o takich programach jak Mój Prąd, Czyste Powietrze czy też Moje Ciepło.

Prosta odpowiedź na pytanie czy środki uzyskane z takich dotacji, można rozliczyć w ramach ulgi podatkowej brzmi – nie ma takiej możliwości.

Jednakże wciąż można odliczyć część tej inwestycji, która została sfinansowania z naszych środków. A że praktycznie w każdym przypadku musimy dołożyć pieniądze „z własnej kieszeni” – to zawsze możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i dofinansowania na wspomnianych zasadach.

Prosty przykład. Z programu Moje Ciepło otrzymaliśmy 7 tys. złotych dotacji na pompę ciepła, która z montażem kosztowała nas 30 tys. złotych. Uldze termomodernizacyjnej podlega więc 23 tys. złotych.

Pomożemy Ci wybrać właściwą pompę ciepła!

Jakiej wielkości dom chcesz ogrzać?

Metraż ogrzewanej powierzchni jest kluczowy w kalkulacji wielkości pompy ciepła.

-
+
Porównaj wyceny oparte na najlepszych komponentach
daikin logo
mitsubishi-heavy-industries logo
nibe logo
panasonic logo
vaillant logo

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 7 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 5 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 6 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 17 min

Czytaj dalej arrow