Menu

Program Stop Smog – dla kogo, wysokość wsparcia, kryteria

Program Stop Smog jako jeden z nielicznych pozwala na uzyskanie nawet 100% finansowania. Dowiedz się więcej na jego temat!

Opublikowane przez Adam Skrzyński

Ostatnia edycja: 07/02/2023

Czas lektury: 6 min

Stop Smog to program skierowany do mniej zamożnych właścicieli domów jednorodzinnych, który pozwala na pokrycie pełnej kwoty inwestycji w termomodernizację budynku.

Jeżeli zatem kwalifikujesz się do programu i jest on dla Ciebie dostępny – zdecydowanie popieramy tę ideę, bowiem jest to naprawdę korzystne rozwiązanie!

Czym jest program Stop Smog?

Pierwsze wzmianki o programie Stop Smog pojawiły się już w 2018 roku. Realne wdrożenie natomiast rozpoczęło się z dniem 1 stycznia 2021 roku, kiedy to Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) otrzymało konkretne wytyczne od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące realizacji programu Stop Smog.

Za cel programu ustanowiono ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, jak również promowanie rozwiązań niskoemisyjnych, a także po prostu – poprawę jakości powietrza przez zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminach, gdzie występuje duży problem ze smogiem.

Przewidywany budżet programu wynosi do 698 milionów złotych!

Ile dopłaty w ramach programu Stop Smog?

W ramach programu Stop Smog można uzyskać nawet 100% bezzwrotnej dotacji! Natomiast maksymalny koszt realizacji wynosi 53.000 zł.

Trzeba jednak wspomnieć, że gminy, w których prowadzony jest program Stop Smog mogą zażądać maksymalnie 10% wkładu własnego – w niektórych gminach istnieje możliwość rozłożenia go na raty.

Zacznij oszczędzać na energii!

Pompa ciepła, a szczególnie połączona z fotowoltaiką i magazynem energii, zapewnia wysokie oszczędności na rachunkach, szybki czas zwrotu i dużą niezależność energetyczną. Ciesz się bezobsługowym, czystym i ekologicznym systemem grzewczym w Twoim budynku!

Oblicz oszczędności

Dla kogo program Stop Smog?

Program Stop Smog skierowany jest do mniej zamożnych gospodarstw domowych, w którym występuje problem z ubóstwem energetycznym – co oznacza, że to energia grzewcza stanowi dużą część dochodu gospodarstwa.

Finansowanie w ramach programu Stop Smog obejmuje współpracę z gminami, na których terenie obowiązuje uchwała antysmogowa. Na dodatek musimy zweryfikować, czy dana gmina w ogóle wyraziła chęć do udziału w tym programie – ponieważ to ona musi z własnych środków pokryć 30% kosztu finansowania.

Właśnie z tego powodu ta dotacja to w rzeczywistości współfinansowanie, jednak aby niepotrzebnie nie „mieszać” – używamy po prostu określania finansowanie.

Gmina w celu przystąpienia do programu musi także uzbierać minimum liczbę 1% budynków jednorodzinnych na danym obszarze albo minimalnie 20 budynków. 

Forma wsparcia z programu Stop Smog nieco się różnią dla każdej z gmin i obejmują m.in. termin, w którym konieczne jest całkowite lub częściowe zaprzestanie wykorzystania nieekologicznych źródeł ciepła. W niektórych obszarach wymagany jest nawet całkowity zakaz palenia węglem czy drewnem.

Na co można przeznaczyć środki z programu Stop Smog?

Środki uzyskane w ramach wsparcia Stop Smog można przeznaczyć na urządzenie grzewcze (w tym pompę ciepła), inne elementy instalacji, materiały, roboty budowlane. W przeciwieństwie np. do programu Czyste Powietrze to cała wartość inwestycji podlega finansowaniu, a nie poszczególne pozycje w określonych procentowo kwotach (np. max. 50% kosztu instalacji fotowoltaiczną, max. 30% kosztu powietrznej pompy ciepła).

Poniżej wykaz niektórych kosztów kwalifikowanych do programu Stop Smog.

 • wymianę starego, nieekologicznego źródła ogrzewania na spełniające standardy niskoemisyjne;
 • montaż, instalacja i przyłączenie odnawialnego źródła energii, w tym urządzeń doprowadzających lub odprowadzających energię elektryczną z tej instalacji;
 • zapewnienia budynkowi dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii lub pompy ciepła wraz z poszczególnymi elementami instalacji doprowadzającej prąd;
 • przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej lub modernizacji przyłącza;
 • instalacji w budynku mieszkalnym źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną;
 • przeprowadzenie termomodernizacji budynku;
 • modernizacji systemu wentylacji;
 • roboty budowlane, które są niezbędne do przeprowadzenia inwestycji – maksymalnie 20% łącznych kosztów;
 • serwis i ubezpieczenie elementów danej instalacji;
 • wykonanie projektu budowlanego i przygotowanie niezbędnej dokumentacji;
 • koszty związane z nadzorem inwestycji;
 • koszty związane z opracowaniem wniosku;
 • inne koszty gminy, które są związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia np. dostępu do usługi doradztwa energetycznego – maksymalnie 5%

Przedstawiamy powyższy wykaz w bardziej przystępnej formie – oficjalny wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się na oficjalnej stronie programu.

Kryteria dofinansowania Stop Smog

Najważniejszym kryterium programu Stop Smog jest dochód beneficjentów. Nie może on przekraczać na jednego członka gospodarstwa jednoosobowego 2189,04 zł (175% kwoty najniższej emerytury), natomiast przy gospodarstwach wieloosobowych – 1563,60 zł na osobę (125% kwoty najniższej emerytury).

Beneficjent musi być oczywiście właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jak również faktycznie mieszkać w danym budynku.

Jak wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Stop Smog?

Wniosek składa się zawsze za pośrednictwem gminy, jednak procedury mogą być różnorodne. Musimy pamiętać, że warunkiem przystąpienia do programu, tak jak wspomnieliśmy wyżej, jest zebranie odpowiedniej grupy beneficjentów przez gminę. Właśnie dlatego warto na bieżąco śledzić wszystkie informacje w urzędzie lub na stronie gminy, która znajduje się na obszarze objętym uchwałą antysmogową. Terminy składania wniosków również są odmienne.

Co jeszcze warto wiedzieć o programie Stop Smog?

Gmina występuje w tym programie w charakterze inwestora, co oznacza, że odpowiada za realizację przedsięwzięć w ramach programu. Musi przed tym podpisać odpowiednią umowę z beneficjentami, która umożliwi przeprowadzenie takich pracy. To gmina zajmuje się również zamawianiem wszelkich materiałów. Nie da się więc ukryć, że jest to duże udogodnienie!

Uzyskanie takiego wysokiego dofinansowania musi wiązać się z pewnymi istotnymi obowiązkami dla właścicieli nieruchomości. Otóż przez 5 lat od uzyskania dotacji musimy liczyć się z gminnymi kontrolami, które obejmują weryfikację, czy:

 • Nie zostało zamontowane dodatkowe źródło ciepła, które nie spełnia norm emisji zawartych w programie;
 • Czy w budynku jest użytkowane paliwo zgodne z instrukcją urządzenia (przy pompach ciepła nie jest to sprawdzane z oczywistych powodów);
 • Budynek lub jego część nie została sprzedana.

Naruszenie warunków wsparcia finansowego z programu Stop Smog wiąże się z konieczności zwrotu uzyskanych środków w całości!

Podsumowanie

Dotacja Stop Smog jest niezwykle korzystna dla osób, które spełniają kryteria do jego przystąpienia. Pokrycie nawet 100% kosztów inwestycji to rozwiązanie wielu problemów gospodarstw domowych z kosztami energii. Decydując się na pompę ciepła, dokładamy sobie natomiast całkowicie bezobsługową i komfortową pracę, jak również nie emitujemy zanieczyszczeń do środowiska. Serdecznie zachęcamy do zaczerpnięcia informacji w urzędach gminy!

Powiązane artykuły, które mogą Ci się spodobać

Czas lektury 17 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 8 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 9 min

Czytaj dalej arrow

Czas lektury 12 min

Czytaj dalej arrow